Urbanistički plan uređena područja "Zavrtje" Nedelišće

Usvajanje: 15.03.2017
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 03/17


Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje


Evidencija postupka izrade i donošenja UPU
Obrazloženje 
Odredbe za provedbu

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja "Zavrtje" u Nedelišću
Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće