PPUO Nedelišće - IV. ID

Usvajanje: 05.06.2014
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 07/14


Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 3.1. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja
Karta 4.6. - Građevinsko područje naselja Nedelišće


Odredbe za provođenje
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje
Obrazloženje 
Evidencija postupka izrade i donošenja

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće