PPUO Nedelišće - II. ID

Usvajanje: 25.02.2011
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 04/11


Karta 0.1. - Prikaz područja Izmjene i dopune PPUO
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2. - Infrastrukturni sustavi
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
Karta 4.3. - Građevinsko područje naselja Gornji Hrašćan 
Karta 4.6. - Građevinsko područje naselja Nedelišće
Karta 4.8. - Građevinsko područje naselja Pušćine


Odredbe za provođenje
Obrazloženje 
Obrazloženje s prilozima
Evidencija postupka izrade

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće