PPUO Nedelišće

Usvajanje: 30.06.2004
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 06/04


Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2. - Infrastrukturni sustavi
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Črečan 
Karta 4.2. - Građevinsko područje naselja Dunjkovec
Karta 4.3. - Građevinsko područje naselja Gornji Hrašćan 
Karta 4.4. - Građevinsko područje naselja Gornji Kuršanec
Karta 4.5. - Građevinsko područje naselja Macinec
Karta 4.6. - Građevinsko područje naselja Nedelišće
Karta 4.7. - Građevinsko područje naselja Pretetinec
Karta 4.8. - Građevinsko područje naselja Pušćine
Karta 4.9. - Građevinsko područje naselja Slakovec
Karta 4.10 - Građevinsko područje naselja Trnovec
Karta 4.11. - Gospodarska zona Nedelišće - Trnovec


Odredbe za provođenje
Obrazloženje 

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće