Prijedlog Odluke o I. izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o I. izmjenama Pravilnika  o jednostavnoj nabavi
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za pravne i opće poslove
Termin savjetovanja:  06.02.2018. - 04.03.2018. 

Loading...

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Nedelišće. 
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN RH 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. 
Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.
Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralni i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

 

Pin It
© 2018 Općina Nedelišće