Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  25.01.2018. - 01.03.2018. 

Urbanistički plan uređenja područja "Zavrtje" Nedelišće - I. izmjene i dopune

Usvajanje:  U IZRADI
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 3/17


[tab id="tab" class="" button="nav-tabs"]

[tab_item title=" Kartografski prikazi"]

Karta 1. - Korištenje i namjena površina


[/tab_item]

[tab_item title=" Tekstualni dio"]

Evidencija postupka izrade i donošenja I. ID UPU
Obrazloženje 
Odredbe za provedbu
Sažetak za javnost

[/tab_item]

[tab_item title=" Vezani dokumenti i objave"]

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Javna rasprava o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Izvješće o javnoj raspravi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Prijedlog odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

[/tab_item]

[/tab]

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Nedelišće. 
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN RH 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. 
Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.
Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralni i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

 

Pin It
© 2018 Općina Nedelišće