Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 - u nastavku teksta ZSN), donio je

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA


KLASA:100-01/23-01/06
URBROJ:2109-12-04-26-28
Nedelišće, 17.07.2023. 

 

PRILOZI
Dokument
 Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće