REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I PRAKTIČNOG RADA NA RAČUNALU

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radna mjesta „Pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne poslove i fondove“ i „Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo“ dana 9. lipnja 2023. godine objavljuje

 

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA I PRAKTIČNOG RADA NA RAČUNALU

 

Na pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu, održanima dana 1. lipnja 2023. godine, kandidati su postigli sljedeće rezultate:

 

Za radno mjesto Pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne poslove i fondove

Oznaka

Pristupio/la testiranju

Mogući broj bodova

(pis. test.)

Ostvaren broj bodova

(pis. testi)

Mogući broj bodova

(prakt. rad. rač.)

Ostvaren broj bodova

(prakt. rad. rač.)

Pravo na intervju

MM88796

Da

10

8

10

10

Da

             

 

Za radno mjesto Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo

 

Oznaka

Pristupio/la testiranju

Mogući broj bodova

(pis. test.)

Ostvaren broj bodova

(pis. testi)

Mogući broj bodova

(prakt. rad. rač.)

Ostvaren broj bodova

(prakt. rad. rač.)

Pravo na intervju

TV36102

Da

10

9,5

10

10

Da

             

 

Sukladno čl. 22. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

U skladu s gore navedenim terminima, dana 13.06.2023. (utorak), u 8,00 sati, u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće, provesti će se intervju sa oba kandidata.                                                                                            

 

 

Povjerenstvo za provedbu  natječaja


KLASA:100-01/23-01/05
URBROJ:2109-12-01-23-10
Nedelišće,  09.06.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće