REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo“ dana 31. kolovoza 2022. godine objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA

 

Na pisanom testiranju, održanom dana 31. kolovoza 2022. godine u 8:00 sati, kandidati su postigli sljedeće rezultate:

Oznaka Pristupio/la testiranju Broj točnih odgovora Broj bodova Pravo na  intervju
JM99851 DA 3 3 NE
TV36102 DA 5,5 5,5 DA
         

Sukladno čl. 22. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, tj. najmanje 5 bodova.

U skladu s gore navedenim, dana 1. rujna 2022. godine (četvrtak), s početkom u 7:30 sati u prostorijama Općine Nedelišće provesti će se intervju. 

                                                                                            

Povjerenstvo za provedbu  natječaja


KLASA:100-01/22-01/06
URBROJ:2109/12-03-22-8
Nedelišće,  31.08.2022.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće