Odluka o poništenju Javnog natječaja

Temeljem članka 24. stavka 5. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11, 04/18 i 112/19), u postupku provedbe Oglasa za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za fondove i javnu nabavu, na radno mjesto Viši referent za fondove i opće poslove (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donijela je

 

ODLUKU
o poništenju Oglasa za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za fondove i javnu nabavu, na radno mjesto Viši referent za fondove i opće poslove (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme

 

 

  1. Poništava se Oglas za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za fondove i javnu nabavu, na radno mjesto Viši referent za fondove i opće poslove (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme, KLASA:100-01/22-01/03, URBROJ:2109/12-03-22-1, objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj web stranici Općine Nedelišće, dana 24. svibnja 2022. godine.
  2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
  3. Ova Odluka objaviti će se na službenoj web stranici Općine Nedelišće.

 

 

PROČELNICA

Maja Marčec, mag.oec.


KLASA:100-01/22-01/03
URBROJ:2109/12-03-22-18
Nedelišće, 24.06.2022.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće