Rezultati pisanog testiranja i poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Viši referent financijsko računovodstvenih poslova“ dana 20. studenog 2020. godine objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA

 Na pisanom testiranju održanom dana 19. studenog 2020. godine u 15:00 sati kandidatkinja je postigla sljedeće rezultate:

Ime i prezime   Pristupila testiranju Broj točnih odgovora Broj bodova Pravo na intervju
Mia Srnec   DA 10 10 DA
         

Sukladno čl. 22. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, tj. najmanje 5 bodova.

U skladu s gore navedenim, dana 23. studenog 2020. godine (ponedjeljak), s početkom u 7:00 sati u prostorijama Općine Nedelišće provesti će se intervju.                                                                                             

Povjerenstvo za provedbu  natječaja


KLASA: 100-01/20-01/05
URBROJ: 2109/12-03-20-12
Nedelišće,  20.11.2020.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće