OBAVIJEST O ODGODI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANOG TESTIRANJA)

Temeljem članka 17.– 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Viši referent financijsko računovodstvenih poslova (1 izvršitelj), objavljuje 

 

OBAVIJEST O ODGODI

PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANOG TESTIRANJA)

 

Nastavno na obavijest Povjerenstva za provedbu natječaja, a koja je na stranicama Općine Nedelišće objavljena u četvrtak, 05.11.2020. godine, obavještavamo kandidate da se navedena prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje) odgađa.

Obavijest o novom terminu testiranja biti će objavljena najmanje 5 dana prije testiranja na službenim stranicama Općine Nedelišće.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


KLASA: 100-01/20-01/05
URBROJ: 2109/12-03-20-9
Nedelišće, 10.11.2020.

                                                                                 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće