Prodaja nekretnina u Dunjkovcu

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općina Nedelišće oglašava

 

PRODAJU NEKRETNINA U DUNJKOVCU, dr. LJUDEVITA GAJA 23

 

Prodaja nekretnina vršiti će se putem javnog nadmetanja na licu mjesta  u Dunjkovcu 23, u petak, 11. rujna 2020. godine, u 10,00 sati, po sistemu „viđeno- kupljeno“.

Predmet prodaje je suvlasnički dio 1/6 nekretnine upisane u zk.ul. 323, k.o. Dunjkovcu, z.k. čest. br. 178, površine 980 m2, u naravi dvorište, gospodarska zgrada i stambena zgrada u ulici dr. Ljudevita Gaja 23 u Dunjkovcu.   

 

Početna visina cijene suvlasničkog dijela nekretnine je 33.000,00 kuna.

Za sudjelovanje u natječaju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kuna, na poslovni račun Općine Nedelišće broj: 2392007-1827900006, poziv na broj 68 7757 – OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju nekretnine.

Sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju dužni su s Općinom Nedelišće sklopiti Ugovor o kupnji zemljišta.

Sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju, dužni su cijenu zemljišta u cijelosti platiti u roku 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja,  u protivnom gube pravo na kupnju i povrat uplaćene jamčevine.

Sudionicima koji uspiju na javnom nadmetanju jamčevina se uračunava u cijenu zemljišta, a onima koji ne uspiju ista se vraća u roku od 15 dana od dana nadmetanja.

Troškove oko sklapanja ugovora, kao i porez na promet nekretnina te naknadu za promjenu namjene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište snosi kupac.

Detaljne informacije o prodaji mogu se dobiti u Općinskoj upravi Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, telefon040/821-107, fax 040/821-135, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće