Dnevni red 1. konstituirajuće sjednice OV

KLASA:021-05/21-01/05
URBROJ:2109/12-03-01-21-2
Nedelišće, 07.06.2021.

 

Temeljem članka 87. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) te na osnovu zaprimljenih konačnih rezultata Lokalnih izbora, održanih 16.05.2021. godine,

  

SAZIVAM

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 15. lipnja 2021. godine, u 18:00 sati u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27

 

 

Nakon utvrđivanja kvoruma predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Izbor Mandatne komisije,
  2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
  • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
  • svečana prisega članova Općinskog vijeća,
  1. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
  2. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

 

 

VODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Marko Koraj

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće