Dnevni red 30. sjednice OV

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2109/12-02-21-1
Nedelišće, 10.03.2021.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), a sukladno uputama Ministarstva uprave

 

SAZIVAM

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
za subotu, 20. ožujka 2021. godine, u 14:00 sati
elektroničkim glasovanjem

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Statuta Općine Nedelišće,
 2. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“,
 4. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Žarkovice 1“ u Nedelišću,
 5. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“,
 6. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
 7. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021. godini,
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće u 2021. godini,
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Nedelišće, za 2020. godinu,
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 12. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće