Dnevni red 26. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/20-01/10
URBROJ:2109/12-02-20-1
Nedelišće, 13.11.2020.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), a sukladno uputama Ministarstva uprave

 

SAZIVAM

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 19. studenog 2020. godine, u 13,00 sati
elektroničkim glasovanjem

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Općinskog vijeća, određivanju zamjenika i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije,
  3. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće,
  5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o porezima,
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o pravu korištenja dijela nekretnine,
  7. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Gornjem Hrašćanu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće