Dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/20-01/07
URBROJ:2109/12-01-20-1
Nedelišće, 24.09.2020.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

SAZIVAM

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za srijedu, 30. rujna 2020. godine, u 18:00 sati u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2019./20. godinu,
  2. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2020. godine,
  3. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine,
  4. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine,
  5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
  6. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
  7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Nedelišću,
  8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće