Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/19-01/04
URBROJ:2109/12-02-19-1
Nedelišće, 23.05.2019.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 30. svibnja 2019. godine, u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  2. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2018. godini,
  3. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića Općine Nedelišće,
  4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće,
  6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2018. godinu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće