Dnevni red 9. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/12
URBROJ:2109/12-02-18-1
Nedelišće, 20.06.2018.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 28. lipnja 2018. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  2. Donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  3. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  4. Donošenje Odluke o  I. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće