Dnevni red 8. sjednice OV

 

KLASA:021-05/18-01/10
URBROJ:2109/12-02-18-1
Nedelišće, 29.05.2018.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 5. lipnja 2018. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće,
  2. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće,
  3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2017. godinu,
  4. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2017. godini.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće