Odluke 25. sjednice OV

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2019./20. godinu
2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2020. godine
3. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja izvršenja Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine
4. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine
5. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu
6. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
7. Odluke o prodaji nekretnina u Nedelišću
8. Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće