Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice OV

KLASA:021-05/21-01/05
URBROJ:2109/12-02-21-4
Nedelišće, 15.06.2021.

  

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u utorak, 15. lipnja 2021. godine u 18,00 sati, u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27

 

 

Sjednicu je, po ovlaštenju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, sazvao voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Marko Koraj, temeljem članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16) i predložio sljedeći

 

DNEVNI RED

 1. Izbor Mandatne komisije,
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
 • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
 • svečana prisega članova Općinskog vijeća,
 1. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
 2. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

 

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Franjo Cimerman, Petar Horvat, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivanka Novak, Martina Oršuš, Mladen Posavec, Denis Šafarić, Magdalena Špicar Marciuš, Dijana Posavec, Vladimir Topolnjak, Josip Zanjko.

 

OSTALI PRISUTNI: Nikola Novak – Općinski načelnik Općine Nedelišće, Zlatko Marciuš - zamjenik Općinskog načelnika Općine Nedelišće, Marko Koraj – voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Dora Vadlja.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj

 

Sjednicu je otvorio voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Marko Koraj, izvršio je prozivku vijećnika, konstatirao da je prisutno svih 15 vijećnika te je utvrdio kvorum.

 

 

Ad. 1.
Izbor Mandatne komisije

 

Od strane koalicije SDP, HSU, HNS, REFORMISTI, LABURISTI, MDS i HSS te vijećnika sa kandidacijske liste grupe birača – nositeljica kandidacijske liste Martina Oršuš i to: Magdalene Špicar Marciuš, Vladimira Topolnjaka, Ljudevita Bošćaka, Hrvoja Kolmana, Josipa Zanjka, Radmile Kopačević, Denisa Šafarića, Martine Oršuš i Radovana Baloga za članove Mandatne komisije predloženi su Magdalena Špicar Marciuš, Josip Zanjko i Dijana Posavec.

 

Drugih prijedloga nije bilo pa je jednoglasno (15 glasova za) donesena

ODLUKA

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabrani su:

 1. Magdalena Špicar Marciuš iz Macinca, Brežna 3 - za predsjednicu,
 2. Josip Zanjko iz Nedelišća, Čakovečka 83a - za člana,
 3. Dijana Posavec iz Nedelišća, Karlović Vinka 14a - za članicu.

 

 

Ad. 2.
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

 

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

- svečana prisega članova Općinskog vijeća

 

Predsjednica Mandatne komisije Magdalena Špicar Marciuš podnijela je Izvješće u kojem je istaknuto da su na Lokalnim izborima, provedenim 16. svibnja 2021. godine, sukladno Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Nedelišće:

 

 1. SDP, HSU, HNS, REFORMISTI, LABURISTI, MDS I HSS (SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI, NARODNA STRANKA - REFORMISTI, HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA, MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA) dobili su 7 mjesta i to: Nikola Novak, Vladimir Topolnjak, Ljudevit Bošćak, Hrvoje Kolman, Josip Zanjko, Radmila Kopačević, Denis Šafarić.

 

 1. MATIJA POSAVEC – NL, DEMOKRATI, CENTAR (MATIJA POSAVEC – NEZAVISNA LISTA, DEMOKRATI, CENTAR) dobili su 4 mjesta i to: Mladen Posavec, Ivanka Novak, Dijana Posavec, Petar Horvat.

 

 1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – NOSITELJICA KANDIDACIJSKE LISTE MARTINA ORŠUŠ dobila je 2 mjesta i to: Martina Oršuš, Vjeran Balog.

 

 1. HDZ (HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA) dobila je 1 mjesto i to: Ivan Klekar.

 

 1. HDS (HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA) dobila je 1 mjesto i to: Franjo Cimerman.

 

Izbori su provedeni na zakonit način i na iste nije bilo prigovora.

Mandatna komisija pregledala je Konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Nedelišće te na iste nema nikakvih primjedbi.

 

Mandatna komisija utvrđuje da Nikoli Novaku iz Nedelišća, Ulica Josipa Vrhovskog 34, mandat miruje po sili zakona iz razloga obavljanja nespojive dužnosti načelnika Općine Nedelišće.

Umjesto njega, sukladno Sporazumu o izbornoj suradnji između stranaka SDP, HSU, HNS, REFORMISTI, LABURISTI, MDS I HSS, kao zamjenicu SDP određuje Magdalenu Špicar Marciuš iz Macinca, Brežna 3.

 

Zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga podnio je Vjeran Balog iz Paraga, Parag 216, sa KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA – NOSITELJICA KANDIDACIJSKE LISTE MARTINA ORŠUŠ.

Sukladno članku 81. stavku 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 44/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, a to je Radovan Balog iz Paraga, Parag 108.

 

Mandatna komisija konstatira da je Nikola Novak iz Nedelišća, Ulica Josipa Vrhovskog 34, prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, te da istome mandat miruje po sili zakona iz razloga obavljanja nespojive dužnosti načelnika.

 

Iz navedenog razloga, sukladno Zakonu o lokalnim izborima, daljnje vođenje sjednice preuzima drugi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a to je Vladimir Topolnjak iz Nedelišća, Josipa Štolcera Slavenskog 16.

 

Vladimir Topolnjak pročitao je tekst prisege koji su prihvatili svi vijećnici pojedinačno izgovarajući riječ „prisežem“ te su potpisali tekst prisege.

 

 

Ad. 3.
Izbor Odbora za izbor i imenovanje

 

Od strane koalicije SDP, HSU, HNS, REFORMISTI, LABURISTI, MDS i HSS te vijećnika sa kandidacijske liste grupe birača – nositeljica kandidacijske liste Martina Oršuš i to: Magdalene Špicar Marciuš, Vladimira Topolnjaka, Ljudevita Bošćaka, Hrvoja Kolmana, Josipa Zanjka, Radmile Kopačević, Denisa Šafarića, Martine Oršuš i Radovana Baloga za članove Odbora za izbor i imenovanje predloženi su: Ljudevit Bošćak, Radmila Kopačević i Radovan Balog.

 

Drugih prijedloga nije bilo pa je većinom glasova (11 glasova za i 4 protiv) donesena

ODLUKA

U Odbor za izbor imenovanje izabrani su:

 1. Ljudevit Bošćak iz Nedelišća, A. Šenoe 15 - za predsjednika,
 2. Radmila Kopačević iz Črečana, Črečan 55a - za članicu,
 3. Radovan Balog iz Paraga, Parag 108 - za člana. 

 

Ad. 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

 

Na poziv drugog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,  Vladimira Topolnjaka, za isticanje prijedloga za izbor predsjednika Općinskog vijeća, vijećnici koalicije SDP, HSU, HNS, REFORMISTI, LABURISTI, MDS i HSS te vijećnici sa kandidacijske liste grupe birača – nositeljica kandidacijske liste Martina Oršuš, i to: Magdalena Špicar Marciuš, Vladimir Topolnjak, Ljudevit Bošćak, Hrvoje Kolman, Josip Zanjko, Radmila Kopačević, Denis Šafarić, Martina Oršuš i Radovan Balog, za predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće predložili su Hrvoja Kolmana.

 

Drugih prijedloga nije bilo pa je:

 

Većinom glasova (11 glasova za i 4 protiv) donesena

ODLUKA

 1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće izabire se Hrvoje Kolman iz Nedelišća, Novakova 11.

 

Na poziv drugog izabranog člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova,  Vladimira Topolnjaka, za isticanje prijedloga za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća, vijećnici koalicije SDP, HSU, HNS, REFORMISTI, LABURISTI, MDS, HSS i vijećnici sa kandidacijske liste grupe birača – nositeljica kandidacijske liste Martina Oršuš, i to: Magdalena Špicar Marciuš, Vladimir Topolnjak, Ljudevit Bošćak, Hrvoje Kolman, Josip Zanjko, Radmila Kopačević, Denis Šafarić, Martina Oršuš i Radovan Balog, te vijećnik HDS Franjo Cimerman iz redova predstavničke manjine predložili su Martinu Oršuš i Ivana Klekara za potpredsjednike predstavničke većine, odnosno predstavničke manjine.

 

Većinom glasova (11 glasova za i 4 protiv) donesena je

ODLUKA

 1. Za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće iz redova predstavničke većine izabire se Martina Oršuš iz Trnovca, Trnovec 101.

 

Većinom glasova (10 glasova za, 4 protiv i 1 suzdržan) donesena je

ODLUKA

 1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Nedelišće iz redova predstavničke manjine izabire se Ivan Klekar iz Nedelišća, Prvomajska 43.

 

 

Hrvoje Kolman nastavlja voditi sjednicu Općinskog vijeća kao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće. Pozdravio je sve prisutne i zahvalio je vijećnicima na izboru i iskazanom povjerenju te ih poziva na daljnju suradnju kako bi se ostvario napredak Općine Nedelišće.

Nakon zahvale predložio je dopunu Dnevnog reda sjednice sa točkom br. 5 pod nazivom „Polaganje prisege općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika“.

Dopuna dnevnog reda prihvaćena je većinom glasova (11 glasova za i 4 protiv) 

 

Ad. 5.
Polaganje prisege općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

 

Predsjednik Općinskog vijeća Hrvoje Kolman pročitao je tekst prisege koji su prihvatili općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika izgovarajući riječ „prisežem“ te su potpisali tekst prisege.

 

Dovršeno u 18,35 sati.

  

 

 

VODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Marko Koraj

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Vladimir Topolnjak

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Hrvoje Kolman

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće