Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće

Općinsko vijeće Općine Nedelišće zasjedalo je 20. prosinca 2018. na svojoj 13. sjednici koja je započela aktualnim satom. Prisustvovalo je 16 vijećnika.

Vijećnik Franjo Cimerman iskoristio je aktualac da postavi pitanje vezano uz sigurnost prometa na raskrižju ulica Maršala Tita i Martina Viljevca u Nedelišću. Podsjetio je kako je nedavno na tom raskrižju, na pješačkom prijelazu, stradalo dijete te kako je ono drugo ozlijeđeno dijete na istome mjestu, a sve zbog prebrzog prometa. Cimermana je zanimalo je li pripremljena projektna dokumetnacija za uređenje tog raskrižja te mogu li se uvesti neke hitne mjere da se rečeni pješački prijelaz učini sigurnijim. Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania izrazio je žaljenje zbog situacija koja se ponovno dogodila na istome mjestu i pokazala koliko je spomenuta prometna točka kritična za sigurnost svih sudionika prometa, a napose mještana i djece kao najranjivije skupine u prometu.

Načelnik je potvrdio da su idejni projekti novog uređenja raskrižja stigli u Općinu i moraju biti usaglašeni s Hrvatskim cestama, no postupak je još daleko od realizacije. Dania je istaknuo da će već sutradan poslati zahtjev Hrvatskim cestama da se pod hitno nešto učini na raskrižju ulica M. Tita i M. Viljevca, jer zbog gustog prometa koji dolazi iz smjera Graničnog prijelaza Trnovec i brzog skretanja na tom raskrižju u smjeru Trnovca, sigurnost je uvelike ugrožena. Smatra također da je pješački prijelaz preblizu središtu raskrižja, no ni sudionici prometa ne paze dovoljno pri kretanju - vozači voze prebrzo iako je ograničenje 50 kilometara na sat. Načelnik se složio da je riječ o jednom od najkritičnih raskrižja u Nedelišću, ali i cijeloj općini.

 

Rebalans proračuna za 2018. osigurao sredstva za projekte u 2019.

Na dnevnom redu bile su Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu. Kako je načelnik Darko Dania obrazložio, riječ je o izmjenama koje su bile nužne zbog sredstava koja će u proračun pristići iduće godine, a tiču se energetskih obnova na sportskim domovima Macinec i Slakovec te zgrade općinske uprave. Isto vrijedi i za sredstva namijenjena unutarnjem uređenju Dječjeg vrtića “Zvončić” u Nedelišću, dok je ministar gospodarstva i poduzetništva Darko Horvat najavio da će i sredstva za uređenje Poslovne zone “Goričica” u Nedelišću također biti odobrena u 2019. godini. Također, za  uređenje Trga Republike u Nedelišću, projektu vrijednom preko 8 milijuna kuna, bit će osigurana sredstva iz drugih izvora poput EU fondova i državnog proračuna. Vezano uz iduće faze uređenja pješačkih staza u nedelišćanskim ulicama Čakovečkoj i Varaždinskoj načelnik je istaknuo da je projekt prijavljen na Mjeru 7.4, no Općina još uvijek nije dobila odgovor o rezultatima natječaja. Načelnik je rekao: “Kad sve zbrojimo, riječ je o 15 milijuna kuna i zato sada idemo u rebalans. Trenutno na računu imamo 4 milijuna kuna, tako da sredstva potrebna za sufinanciranje projekata imamo osigurana. Dobro smo planirali i moram reći da smo ugodno iznenađeni što smo primili milijun kuna prihoda više nego što smo planirali u odnosu na 2017. godinu. U 2019. godinu ulazimo s pozitivom i imamo sredstva za nove projekte”. Bez rasprave vijećnika Drugi rebalans Proračuna je podržan jednoglasno.

Pod točnom Drugih izmjena javnih potreba u kulturi za 2018. godinu vijećnica Dijana Posavec podsjetila je na važnost uvrštenja međimurske popevke na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva te da bi iduće godine bilo vrijedno dostojanstveno obilježiti tu činjenicu uz sami program Smotre Međimurske popevke. Načelnik Dania je s tim u vezi najavio da je program s tom temom već osmišljen i bit će održan dan nakon Smotre. Istaknuo je i žaljenje što u polusatnom filmu naslovljenom “Međimurska popevka”, službeno predstavljenom i prikazanom 19. prosinca 2018. u čakovečkom Centru za kulturu, nije spomenuta uloga nedelišćanske Smotre Međimurske popevke. Franjo Cimerman je pitao kada će biti izdana monografija općine Nedelišće, a načelnik odgovorio da je materijal već pripremljen te će u proljeće 2019. godine knjiga biti tiskana. Vijećnici su podržali Druge izmjene javnih potreba u kulturi za godinu na izmaku.

Vijeće Općine Nedelišće također je jednoglasno izglasalo izmjenjene planove razvojnih programa te potreba u sportu, a sve povezano s rebalansom proračuna za 2018. godinu. Jednako vrijedi i za Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedeliće za 2018. godinu te za Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće.

 

Poduzetnike sa do tri zaposlena oslobađa se plaćanja komunalne naknade

U tri točke dnevnog reda vijećnici su jednoglasno podržali prijedloge koje je pojasnio načelnik Darko Dania. Riječ je o odlukama o komunalnoj naknadi i vrijednosti njezina boda te komunalnom doprinosu, usklađenima sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Načelnik je obrazložio da je na osnovu prijedloga vijećnika s prethodne, dvanaeste, sjednice Općinskog vijeća u izmijenjenu Odluku o komunalnoj naknadi uvršten članak prema kojem su poduzetnici s područja općine, koji zapošljavaju do tri radnika, oslobođeni plaćanja komunalne naknade. Vrijednost boda ostaje ista, a prema izmijenjenoj Odluci o komunalnom doprinosu od sada se za obročno plaćanje tog doprinosa više neće obračunavati i naplaćivati kamata, dok će kod jednokratnog plaćanja obveznici uživati 5 posto popusta. Vijećnik Franjo Cimerman pohvalio je i pozdravio prijedlog načelnika, ističući da se nada kako će ta mjera također biti od pomoći poduzetnicima.

Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja, zatim je dalo Suglasnost na Aneks I. Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec, donijelo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju dječje igralište „Dolić“ u Nedelišću. Vijećnici su podržali i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini, zatim Odluku o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2017. godinu, Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu, prihvatilo Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. Godinu. Vijeće je također donijelo Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te Odluku o 3. izmjenama Plana zaštite od požara Općine Nedelišće i Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2019. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak i načelnik Darko Dania iskoristili su posljednju sjednicu u ovoj kalendarskoj godini da vijećnicima upute čestitke za blagdane i požele svima uspjeh i zadovoljstvo u novoj godini. Puno je razloga za optimizam u 2019. godini čemu u prilog govore najavljene realizacije projekata, ali i inzistiranje na započinjanju novih, a koji će građanima općine Nedelišće osigurati priželjkivanu kvalitetu života i rada.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće