Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

 

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu

 

 Savjetovanje je otvoreno do: 15.11.2018.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće