Općini Nedelišće 1.437.944,70 kn sufinanciranja za EU projekte

Općina Nedelišće na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu raspisanog od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU prijavila se sa 4 projekta sa kojima ima sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Proteklih dana stigle su 4 odluke o sufinanciranju provedbe EU projekta sa ukupno dodijeljenih 1.437.944,70 kn.

Za Energetsku obnovu sportskog doma Slakovec dobiveno je novih 223.172,34 kune, dok je po ranije Ugovoreno 326.263,05 kuna.

Za energetsku obnovu sportskog doma Macinec dobiveno je 369.918,40 kuna, dok je ranije već Ugovoreno 462.928,47 kuna.

Za energetsku obnovu općinske zgrade Nedelišće dobiveno je 324.575,10 kuna, dok je ranije Ugovoreno 370.430,79 kuna.

Dok su projekti energetske obnove pri svojem završetku, za onaj koji je tek započeo „Izgradnja osnovne infrastrukture na području Gospodarske zone Goričica Nedelišće“ dobiveno je 520.278,86 kuna, a ranije je Ugovoreno bespovratnih 4.913.744,82 kune.

Ovaj Fond namijenjen je kao pomoć gradovima, općinama i županijama za sufinanciranje vlastitog udjela u projektima koji su sufinancirani sredstvima Europske unije.

Dokumentacija je bila žurno pripremljena i predana u istoj minuti kad je natječaj otvoren jer funkcionira na način da se sredstva dodjeljuju do raspoloživosti, a interes je bio izuzetno velik. Također prijave su popunjene samostalno sa vlastitim stručnim kapacitetima, bez pomoći vanjskih konzultanata.“

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće