U Nedelišću održana vježba Civilne zaštite

U subotu, 6. travnja, u Nedelišću je održana vježba Stožera Civilne zaštite „Nedelišće 2019.“ s improviziranim događanjima na benzinskoj crpki Formula V i na Vodocrpilištu Nedelišće. Uvodno je Franjo Logožar iz stožera civilnih zaštita Općine Nedelišće i Međimurske županije pojasnio važnost strateških pozicija na kojima je vježba održana i realne opasnosti s obzirom na manipulaciju opasnim tvarima, a sve to kroz prizmu mogućeg utjecaja na vodocrpilište vode s kojeg se pitkom vodom snabdijeva gotovo 90 posto građana Međimurja.

Cilj vježbe bio je praktično provjeriti sposobnosti operatera koji posjeduju opasne tvari u malim količinama, kroz svoje Procjene rizika od velikih nesreća i Operativne planove pravnih osoba koji djelatnost obavljaju korištenjem opasnih tvari, te sagledati sposobnosti operativnih snaga i žurnih službi za postupanja u uvjetima prisutnosti opasnih tvari. Bila je to i prilika da se provjeri dostatnost Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja CZ Općine Nedelišće, koja je organizator i koordinator vježbe operatera te CZ Međimurske županije.

Vježbom je provjerena osposobljenost i postupak intervencije i djelovanja operativnih snaga u uvjetima izvanrednih događanja obilježja velikih nesreća i kontaminiranosti područja. U njoj su sudjelovali stožeri Civilne zaštite Općine Nedelišće i Međimurske županije, Županijski centar 112 Čakovec, Javna vatrogasna postrojba Čakovec, Vatrogasna zajednica Općine Nedelišće (DVD-i Nedelišće, Pušćine i Gornji Hrašćan), interventna policija PUM-a,  Zavod za hitnu medicinu Čakovec, Zavod za javno zdravstvo Čakovec, HGSS stanica Čakovec, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Međimurske vode d.o.o., Moharić Commerce d.o.o. i drugi operateri opasnih tvar. Vježbi se odazvao i zamjenik župana Josip Grivec koji je načelnik Stožera CZ MŽ.

Na nedelišćanskom vodocrpilištu je odrađena simulacija postupanja u slučaju istjecanja klora u Zdenac broj 5. Skladište klora je upravo u objektu Vodocrpilišta u kojem je i Zdenac broj 5 te drugi zdenci u koje se klor dozira podzemnim kanalima.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće