Započeli radovi na izgradnji "skretača" u zonu Goričica

20. ožujka započela je izgradnja cestovnog priključka zone "Goričica" na državnu cestu DC3. Prema prijavi Općine Nedelišće u Programe gradnje infrastrukturnih građevina Hrvatskih cesta d.o.o., predviđeno je proširenje postojećeg kolnika državne ceste za traku lijevog skretanja iz smjera Čakovca i traku za desno uključivanje – ubrzanje, te za traku za desno isključivanje – usporavanje iz smjera Varaždina. Proširenje se izvodi u dužini od cca 248 m, na način da se os kolnika zadržava, a proširenje se izvodi obostrano. Vrijednost radova procjenjuje se na 1.800.000,00 kn, investitor su Hrvatske ceste d.o.o., a izvođač radova je Tegra d.o.o. Za vrijeme radova, promet se regulira semaforima uz otežano odvijanje prometa na dionici DC3 između naselja Nedelišće i Pušćine u oba smjera.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće