Projekt "I smetje vredi"

Općini Nedelišće dodijeljeno je 314.289,03 kn iz Kohezijskog fonda za projekt „I smetje vredi“ (Ref.broj: KK.06.3.1.07.0060). Ukupna vrijednost projekta iznosi 369.751,82 kuna. Prijavom na natječaj „ Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ osigurano je sufinanciranje projekta od 84,99%, dok Općina Nedelišće sredstvima iz Proračuna osigurava 15,01%  ukupno prihvatljivih troškova.

Projektom se želi postići veća razina informiranosti stanovništva Općine Nedelišće, Orehovice i Šenkovec o održivom gospodarenju otpadom ukazivanjem na probleme vezane uz otpad i promicanjem pravilnog postupanja s otpadom, jer pravilnim gospodarenje otpadom on dobiva na vrijednosti. Projektom se previđa provedba 13 aktivnosti  kojima će se obuhvatiti više od 95% lokalnog stanovništva Općine Nedelišće, Šenkovec i Orehovica uključujući sve društvene skupine i pripadnike romske nacionalne manjine.

Planirane izobrazno-informativne aktivnosti projekta su: izrada i podjela letaka na hrvatskom i romskom jeziku, izrada i podjela brošure o kompostiranju na hrvatskom jeziku, izrada i postavljanje plakata, izrada i postavljanje jumbo plakata, nadogradnja postojećih web stranica vezano uz održivo gospodarenje otpadom, , provedba javnih i edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom, produkcija specijaliziranih radijskih emisija, objava promotivnih radijskih spotova i članaka u novinama, organizacija radionica za djecu predškolske dobi, organizacija radionica za učenike nižih i viših razreda osnovnih škola, kostimirani igrokazi za predškolsku djecu i učenike nižih razreda osnovnih škola, izrada edukativnih slikovnica za predškolsku djecu i učenike nižih razreda osnovnih škola, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša (akcije čišćenja) te natjecanje u osnovnim školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće