Zahtjev za izdavanje ePropusnice

Poštovani, 
molimo Vas da pažljivo pročitate razloge izdavanja i uvjete pod kojima se odobrava izdavanje propusnica.


RAZLOZI ZA IZDAVANJE:

 1. PRUŽANJE SKRBI DJECI [do 14 dana]
  Obavezno navesti adresu odredišta.
  Poželjno navesti dob djece.
 2. PRUŽANJE SKRBI STARIJIM OSOBAMA [do 14 dana]
  Obavezno navesti adresu odredišta.
  Navesti ime i prezime osobe, dob te odnos s osobom.
  Kod sumnje na zlouporabu, traži se mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicine kojim će se potvrditi da je osobi zbog koje traži propusnicu potrebna skrb i njega.
 3. ODLAZAK U MEDICINSKU USTANOVU [1 dan]
  Obavezan naziv ustanove/liječnika.
  Razlog odlaska.
  Kod sumnje na zlouporabu, traži se uputnica ili drugi valjani dokaz.
 4. KUPNJA HRANE I OSNOVNIH POTREPŠTINA [1 dan]
  Izdaje se 1 osobi kućanstva jednom tjedno.
  Obavezno navesti mjesto, poželjno i centar...
 5. PRIJEVOZ NEMOBILNIH OSOBA [14 dana]
  Obavezno navesti odredište.
  Navesti razlog i podatke osobe/a koja/e se prevozi/e.
  Osobe koje se prevoze moraju imati odgovarajuću propusnicu.
 6. KUPNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE I HRANJENJE ŽIVOTINJA [do 14 dana]
  Obavezna adresa odredišta!
  Navesti vrstu životinja.
 7. POLJOPRIVREDNI RADOVI [3 dana]
  Navesti mjesto i vrstu radova.
 8. PUTOVANJE NA POSAO [tuzemstvo/inozemstvo]
  Prilikom odlaska u inozemstvo navesti granični prijelaz
 9. PRESELJENJE [2 dana]
  Obavezno navesti adresu odredišta.
  Navesti razlog preseljenja.
 10. TEHNIČKI PREGLED VOZILA [1 dan]
  Obavezno navesti mjesto i naziv STP i registarsku oznaku vozila.  
ZAHTJEVI BEZ JASNOG OBRAZLOŽENJA I BEZ TRAŽENIH PODATAKA ĆE SE AUTOMATSKI ODBITI!!!

Navesti točan naziv i adresu odredišta!
Kod skrbi za osobe, zahtjev bez točne adrese će se odbiti!
Kod skrbi za osobe, obavezno navesti Ime i prezime osobe o kojoj se skrbi

Kontakt podaci podnositelja