Ova stranica koristi kolačiće kako bismo unaprijedili kvalitetu njezina sadržaja . Korištenjem sadržaja, pristajete na korištenje kolačića .

Na području općine Nedelišće nalazi se vodocrpilište kojemu se posvećuje velika pažnja kroz mjere zaštite izvorišta. Naime, prostor Međimurja ima značajan podzemni spremnik pitke vode, koji nadilazi regionalne okvire. Voda je visoke kvalitete i izdašnosti i predstavlja jednu od najvećih prirodnih vrijednosti ovog kraja. Javna vodoopskrbna mreža izgrađena je u svim naseljima Županije. Za zahvat vode koristi se crpilište u Nedelišću (šest zdenaca kapaciteta 600 litara vode u sekundi) i Prelogu (dva zdenca kapaciteta 200 litara vode u sekundi), dok je rezervno crpilište u Svetoj Mariji kapaciteta 22 litre vode u sekundi.. Sva su crpilišta međusobno spojena magistralnim vodovima tako da čine pouzdani zatvoreni sustav vodoopskrbe čitavog prostora Međimurske županije. Vodocrpilište u Nedelišću opskrbljuje 80 posto pučanstva Međimurske županije, a ostale potrebe namiruje vodocrpilište Prelog. Zbog zaštite vodocrpilišta u Nedelišću pokrenuta je izgradnja sustava kanalizacije, najprije za područje naselja Nedelišće koje je završeno, a nastavno i u ostalim mjestima općine pa je tako sustav odvodnje voda izgrađen i u Dunjkovcu i Pretetincu. U sklopu aglomeracije Čakovec iz sredstava EU i općine Nedelišće planira se u razdoblju od 2014.-2016. godine izvesti odvodnja za svih preostalih osam naselja Općine. Područje općine Nedelišće je plinoficirano. Plinofikacija je započela u Nedelišću 1989. godine i danas je ovaj energent uveden u sva naselja općine. U svim mjestima uvedeni su struja, voda i plin te telekomunikacijska mreža, dok je na području Nedelišća uvedena i kabelska televizija.

Dio stanovnika bavi se poljoprivrednom proizvodnjom, veći dio je zaposlen, a uz obrtništvo posljednjih se godina razvilo više značajnih privatnih gospodarskih subjekata. Među ostalim, uređene su Privredna zona Pušćine te Gospodarska zona Nedelišće gdje je proizvodno-poslovne građevine izgradilo više gospodarskih subjekata. U završnoj su fazi pripreme za otvaranje nove gospodarske zone Goričica u Nedelišću veličine 17 hektara.

Općina Nedelišće ima razvijeno informiranje javnosti putem različitih javnih glasila. Pokrenuto je izlaženje općinskog lista "Informativni bilten Općine Nedelišće", uređene su Internet stranice o Općini Nedelišće, župa Nedelišće ima izdane monografiju i brošuru te povremeno izdaje vlastiti bilten, a tiskane su i druge knjige i ostale edicije s različitom tematikom.